Luns 3 de decembro 2012

Audición de  frauta: 17:00 h

Audición de canto: 19:00 h

Audición de guitarra: 20:00 h

 

Martes 4 de decembro 2012

 Audición de violín: 17:00 h

 Audición de violoncello: 18:00 h

 Audición de fagot: 20:00 h

 

Mércores 5 de decembro 2012

 Audición de vento metal: 16:00 h

 

Venres 7 de decembro 2012

 Audición de guitarra: 16:00 h

 

Xoves 13 de decembro 2012

Audición de viola: 17:30 h

 

Venres 14 de decembro 2012

 Audición de viola

 

Luns 17 de decembro 2012

Audición de piano

 

Martes 18 de decembro

 Audición de violoncello

 Audición de contrabaixo

 Audición de vento madeira

 

Mércores 19 de decembro

 Audición de violín

 Audición de piano

 

Xoves 20 de decembro

 Audición de violín

 Audición de óboe