Audición de vento madeira

Mércores 8 de maio, 16:00 a 18:00

 

Audición de vento metal

Mércores 8 de maio, 20:00 a 22:00

Mércores 5 de xuño, 20:00 a 22:00

  

Audición de frauta

Luns  13 de maio, 16:00 a 18:00

Martes 14 de maio, 16:00 a 18:00

Martes 4 de xuño, 16:00 a 18:00

 

 

Audición de  violín

Luns 13 de maio, 19:00 a 22:00

Martes 21 de maio, 18:00 a 20:00

Xoves 6 de xuño, 20:00 a 22:00

  

Audición de piano

Martes 14 de maio, 18:00 a 22:00

Luns 20 de maio, 16:00 a 18:00

Mércores 22 de maio, 20:00 a 22:00

Venres 24 de maio, 16:00 a 21:00

Mércores 5 de xuño, 16:00 a 18:00

  

Audición de conxunto

Xoves  16 de maio, 16:00 a 18:00

Luns 3 de xuño, 20:00 a 22:00

 

Audición de guitarra

Luns 20 de maio, 19:00 a 22:00

 

Audición de fagot

Martes  21 de maio, 20:00 a 22:00

 

Audición de saxofón

Mércores  22 de maio, 16:00 a 20:00

 

Audición de violoncello

Xoves 23 de maio, 16:00 a 18:00

Luns 3 de xuño, 18:00 a 20:00

Luns 10 de xuño, 16:00 a 19:00

 

Audición de óboe

Xoves  23 de maio, 18:00 a 22:00

 

Audición de canto

Luns  3 de xuño, 16:00 a 18:00

 

Audición de contrabaixo

Martes  4 de xuño, 20:00 a 22:00

  

Audición de viola

Mércores 5 de xuño, 18:00 a 20:00

Venres 14 de xuño, 16:00 a 18:00

 

Audición de clarinete

Xoves  6 de xuño, 16:00 a 20:00

 

Audición de percusión

Xoves  6 de xuño, 16:00 a 19:00

*Aula de percusión

 

Todas as audicións realízanse no auditorio