Desde o venres 25 de setembro de 2015 a partir das 14:00
estarán dispoñibles na cristaleira do centro os cambios de grupos definitivos.