Captura de pantalla 2016-03-28 a las 16.44.23

 

Esta é a información relativa á parte teórico-práctica (linguaxe musical) das probas de acceso ao grao elemental e profesional, así coma un modelo exemplo de exame.

Valoraranse catro aspectos: lectura rítmica, entonación, audición e teoría.

 

ACCESO A 1º GRAO ELEMENTAL

 

ACCESO A 2º, 3º, 4º GRAO ELEMENTAL - INFORMACIÓN XERAL

ACCESO A 2º G. E. - EXEMPLO DE PROBA DE LINGUAXE MUSICAL

 

ACCESO A 3º G. E. - EXEMPLO DE PROBA DE LINGUAXE MUSICAL

 

ACCESO A 4º G. E. - EXEMPLO DE PROBA DE LINGUAXE MUSICAL

 

ACCESO A GRAO PROFESIONAL - INFORMACIÓN XERAL

 

ACCESO A 1º GRAO PROFESIONAL

 

ACCESO A 2º GRAO PROFESIONAL

 

ACCESO A 3º, 4º, 5º , 6º GRAO PROFESIONAL