ABERTO PRAZO PARA ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE CAFETERÍA

DO

CMUS PROFESIONAL DE MÚSICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

SEGUNDO A INSTRUCCIÓN 7/2017 DO 30 DE MAIO DE 2017 PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA EN CENTROS DOCENTES NON UNIVERSITARIOS DEPENDENTES DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN DA XUNTA DE GALICIA PERMANECE ABERTO ATA O DÍA 21 DE XULLO DE 2017 O PRAZO PARA FACER OFERTAS.

(INFORMACIÓN NAS OFICINAS DO CENTRO)