Os boletins de cualificacións da 2ª avaliación poderán recollerse a partir do xoves 26 de marzo no Cmus.
Farán entrega dos mesmos os titores, polo que o alumando deberá poñerse de acordo co titor para recollelos.
Tamén se poderán consultar na aplicación Centrosnet a partir das 00:00 h do venres 27 (recordade que para poder consultalos, deberedes ter actualizado o contrasinal como se informou anteriormente)