SEMANA DO 12-16 MARZO

 

7a72264633a297e7ff1f1079f908b634.jpg

PROFESOR: D. DIEGO PAZ

 

Linguaxe musical 1GP grupo B
 
martes 14 ás 20:00 Lectura e entonación; xoves 16 ás 18:00 Teoría e ditado
 
Linguaxe musical 2GP grupo A 
 
Luns 13 ás 19:00 Lectura e entonación; xoves 16 ás 19:00 Teoría e ditado
 
Educación auditiva e vocal 4 grupo A
 
Xoves 16 ás 16:00 auditiva e vocal
 
 
 
 
PROFESORA: Dna. ÁNGELES RUBIO
 
Linguaxe musical 3B ge:
 
Luns 13 - Teoría e proba auditiva; Venres 17. entonación e ritmo
 
Linguaxe musical 4A ge:
 
Luns 13 - Ritmo - Dictado; Xoves 16. entonación e teoría

 

Linguaxe musical 4C ge:
 
Martes 14 - Ritmo . Entonación - Auditiva;   Xoves 16: Teoría
 
 
Linguaxe musical 2º grao profesional
 

Grupo B :  Mércores 15 ritmo-entoación;  Venres 17  dictado- teoría

Grupo C :   Luns 13 ritmo-entoación ; Mércores 15 dictado- teoría

Grupo D :    Luns 13 ritmo-entoación;  Mércores 15 dictado- teoría

Grupo E :    Martes 14 ritmo-entoación; Xoves 16 dictado- teoría

 

 

PROFESORA: Dna. MARÍA DIOS

 

Linguaxe musical 1º D ge

Luns 13 - 18h  Proba auditiva . Mércores 15: Teoría  - Lectura rítmica e entonación

 

Linguaxe musical 1º grao profesional

 

Consulta os contidos aquí

1º A : 

Venres 17: Teoría - Lectura rítmica; Luns 20: Proba auditiva - Entonación

1º C : 

Luns 13: Proba Auditiva - Lectura rítmica - Entonación;  Xoves 16: Teoría - Lectura rítmica- Entonación

1º D : 

Luns 13: Proba Auditiva - Lectura rítmica - Entonación Mércores 15: Teoría - Lectura rítmica- Entonación

1º E : 

Mércores 15: Entonación - Proba Auditiva; Venres 17: Teoría - Lectura rítmica

 

 

 

 

SEMANA DO 12 AO 16 DECEMBRO 2016

 

curso-solfeo.jpg

 

PROFESORA: ÁNGELES RUBIO LERA

3º B GE

Luns 12        teoría-auditiva

Venres 16    entonación-ritmo

4A GE

Luns 12       ritmo-dictado

Xoves 15     entonación-teoría

4C GE

Martes 13   ritmo-entoación-auditiva

Xoves 15     teoría

2GP

Grupo B :  Mércores 14 ritmo-entoación

                          Venres 16  dictado

Grupo C :          Luns 12 ritmo-entoación

                     Mércores 14 dictado

Grupo D :          Luns 12 ritmo-entoación

                     Mércores 14 dictado

Grupo E :    Martes 13 ritmo-entoación


                          

PROFESORA: ESTEFANÍA VICENTE RODRÍGUEZ

1ºC ge

 Martes 13: Ritmo, Entonación e Teoría.

Venres 16: : Dictados.

1ºE ge
Luns 12: Dictados.

Xoves 15: Ritmo, Entonación e Teoría.

2º C ge
Luns 12: Dictados.
Mércores 14: Ritmo, Entonación e Teoría.

2º D ge
Luns 12: Dictados.
Venres 16: Ritmo, Entonación e Teoría.

3º D ge
Mércores 14: Ritmo, Entonación e Teoría.

Venres 16: Teoría. 

  


 

PROFESORA: MARÍA DIOS DOMÍNGUEZ

  

1ºD GE ...........Contidos: ¡aquí!

Luns 12, 18h: RITMO  ENTONACIÓN

Mércores 14, 18h: DICTADO TEORÍA ENTONACIÓN RITMO  

 

GRUPOS 1º GRAO PROFESIONAL. Contidos: ¡aquí!

1ºA GP

Luns 12, 17h: DICTADO Entonación

Venres 16, 17h: TEORÍA Ritmo

 

1º C GP

Luns 12, 19h: DICTADO Entonación Ritmo

Xoves 15, 19h: TEORÍA Entonación Ritmo

 

1ºD GP

Luns 12, 20h: DICTADO Entonación Ritmo

Mércores 14, 20h: TEORÍA Entonación Ritmo

1º E GP

Mércores 14, 17h: DICTADO Entonación Ritmo

Venres 16, 16h: TEORÍA Entonación Ritmo

 

Xoves 15, de 21 a 22h: Alumnos que teñan que facer proba de Ritmo ou Entonación e non puideran acudir no día de clase.


PROFESORA: MAITE IRISO DELICADO 

1ºA: 13 e 14

1ºB: 14 e 16

3ºA: 14 e 16

3º E: 13 e 15

4ºB: 12 e 16

 

 

 

 

CALENDARIO DAS PROBAS DO TERCEIRO TRIMESTRE 

 

 

 

Os contidos de cada proba serán os especificados por cada profesor.

Os resultados das mesmas complementarán ás calificacións recollidas durante todo o curso.

DIEGO PAZ: 

Linguaxe musical 2GP grupo A: 24 de maio ás 18:00 (lectura e entonación) 26 de maio ás 18:00 (teoría e ditado)
Linguaxe musical 2GE grupo E: 24 de maio ás 20:00 (lectura e entonación) 26 de maio ás 19:00 (teoría e ditado)

 

JULIA DOPICO VALE

ÁNGELES RUBIO LERA

MARÍA DIOS DOMÍNGUEZ

 

 

 

 

Profesora: Ángeles Rubio Lera, martes 24 maio, 17 h, aula 23 Ver máis

Profesora: Belén Rouco López, xoves 26 maio, 16 h, aula 20

Profesor: Diego Paz, Linguaxe Musical 2 GP: xoves 26 maio, 19 h, aula 21

                                  Pedagoxía: martes 10 maio, 12 h, aula 17 / martes 10 maio, 18 h, aula 0

Profesora: Estefanía Vicente, luns 23 maio, 18 h, aula 21

Profesora: María Dios Domínguez, martes 24 maio, 20 h, aula 20

    En caso de perda do dereito á avaliación continua procederase á realización dunha única proba (lectura rítmica, lectura entondada, exercicio auditivo e exercicio teórico) ao final do curso baseada nos contidos especificados na programación establecida para dito curso. Avaliarase dita proba seguindo os mesmos criterios de avaliación especificados na programación de Linguaxe Musical para a avaliación ordinaria.

 

Benvidos ao departamento de linguaxe musical. Dende este sitio web teredes información de concertos, audicións e todo o referente a esta materia.

Na sección de documentos podedes descargar o material da aula.

Linguaxe musical

8 de Marzo de 2010 ás 18h

Conservatorio profesional - Inauguración de "Acude e educA"

13 de Marzo de 2010 ás 12h
Teatro Principal - Nenos e familias

15,16, 17 e 18 de Marzo de 2010 ás 11h
Conservatorio profesional - Para colexios

Organizado en colaboración co CEFORE de Santiago de Compostela.

AS CLASES DO DÍA 24 DE SETEMBRO DO 2010 REMATARÁN ÁS 20:00 HORAS PARA FACILITAR A ASISTENCIA Ó CONCERTO QUE TERÁ LUGAR NO AUDITORIO DE GALICIA, NO CAL O CORO DE ADULTOS DO CMUS DE SANTIAGO PARTICIPARÁ XUNTO Á REAL FILHARMONÍA DE GALICIA E OUTROS COROS DA CIDADE NA INTERPRETACIÓN DA "MISA DA COROACIÓN" DE MOZART

Recollida de invitacións: días 23 e 24 de setembro 2010 nas taquillas do Auditorio de Galicia de 12:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00

Parabéns a todos os participantes do Proxecto de formación "Universo de Sons" que fixeron unha magnífica posta en escea do conto musical para nenos "Animaladas".

Case que a metade do claustro de profesorado do conservatorio participou na elaboración e interpretación do material que estrearon no auditorio do centro o 8 de marzo, levaron logo ao Teatro Principal da cidade aberto a todas as familias e volveron a repetir en 4 sesións máis para escolares.

Achegaron de xeito divertido, e con sensacional acollida, o sons dos diferentes instrumentos a preto de 1400 persoas!