O martes 20 de decembro ás 18h no Auditorio do CMUS, haberá unha exposición de clarinetes DEVON & BURGANI  e de palletas STEUER.

E as 20h, concerto do Ensemble de Clarinetes coa colaboración do alumnado de clarinete do conservatorio de As Pontes.

 

Programa:
 
ADAGIO................................................G. TARTINI
 
CONCERTO PARA 2 CLARINETES.............................FV. KROMMER / Arr ALBERTO ANEIROS
     Allegro 
     Solistas: Uxío Pazos e Thierry Maison
 
ALLEWEILL LUSTING (polca para 2 clarinetes)..........K. MAHR / Arr ALBERTO ANEIROS
    Solistas: Uxío Pazos e Thierry Maison
 
PAVANA PARA UNHA INFANTA DIFUNTA................M. RAVEL/ Arr DAVID HITE
   

CONCERTPIECE Nº 2 EN DOm OP 114 PARA 2 CLARINETES 

      Presto - Andante - Allegro grazioso

      Solistas: Antonio García e Marcel Chirilov

HELLO FROM GRAZ  (polca para 2 clarinetes)........ B. KOVACS / Arr   MARCEL CHIRILOV

      Solistas: Antonio García e Marcel Chirilov

PUSTZA............................................. JAN VAN DER ROOST / Arr MAATEN JENSE  

       Allegro molto - Marcato