GRAO ELEMENTAL:

A ordenación do grao elemental das ensinanzas de música está establecido no DECRETO 198/2007.

As probas de acceso a dito grao están reguladas na CIRCULAR 4/2008.

 

GRAO PROFESIONAL:

O currículo das ensinanzas profesionais de música está regulado no DECRETO 203/2007.

As probas de acceso a dito grao están reguladas na ORDE do 28 de xullo de 2008.

 

TAXAS:

O DECRETO 89/2013 regula os PREZOS PÚBLICOS correspondentes aos estudos conducentes á obtención dos títulos oficiais nas ensinanzas de música.

Aclaracións da Consellería de Cultura, Educación e O.U. referente aos prezos públicos.

 

Na seguinte ligazón recóllese a normativa básica de música da nosa comunidade autónoma.

 

Poden consultar toda normativa no buscador da Consellería de Educación e O. U.