DATAS DE RECOLLIDA DE SOBRES E DE MATRÍCULA:

ALUMNADO DO CENTRO (que aprobou en xuño 1º, 2º, 3,º de G.E. e 1º, 2,º 3,º 4º, 5º DE G.P.:  Do 26 de xuño ao 7 de xullo

ALUMNADO DO CENTRO CON MATERIAS PENDENTES:

    Setembro (Por determinar)

ALUMNADO NOVO DE 1º G. ELEMENTAL E 1º G. PROFESIONAL:

    Do 3 ao 7 de xullo.

ALUMNADO NOVO QUE ACCEDE POR MEDIO DE PROBAS DE ACCESO DE SETEMBRO:

     Por determinar.


DOCUMENTACIÓN:

Impreso de matrícula.

Impreso de liquidación de prezos públicos.

Xustificante de ingreso no banco ou ingreso telemático.

Impresos de autorización de dereitos de imaxe e saídas extraescolares.

Fotos tamaño carnet:   1 foto para alumnado novo no centro/ 1 foto para o alumnado antigo, en caso de renovación de carnet.

TAXAS DE MATRÍCULA:

Para poder realizar o pagamento das taxas correspondentes á matrícula existen dúas formas de facelo:

- Recoller na secretaría do Conservatorio o modelo de taxas e realizar o ingreso nas entidades bancarias colaboradoras.

- Realizar o pagamento telemáticamente seguindo as instruccións que aparecen na nosa páxina web ou no tablón de anuncios do centro. Preme aquí para ver as instruccións do  pago telemático de taxas de matrícula   -    (enlace para pago telemático)

TAXAS VIXENTES: Cadro resumo dos prezos públicos